TELEPORT nedir?

Teleport, araçların bir YOYO Point'ten alınarak başka bir YOYO Point'e bırakılması demektir. Rezervasyon esnasında başka bir lokasyona bırakmak istiyorum seçeneğini işaretletleyerek iade edeceğin YOYO Point'i belirleyebilirsin.

Teleport, araçların bir YOYO Point'ten alınarak başka bir YOYO Point'e bırakılması demektir. Rezervasyon esnasında başka bir lokasyona bırakmak istiyorum seçeneğini işaretletleyerek iade edeceğin YOYO Point'i belirleyebilirsin.