TELEPORT nedir?

Teleport, araçların bir YOYO Point'ten alınarak başka bir YOYO Point'e bırakılması demektir. Rezervasyon esnasında başka bir lokasyona bırakmak istiyorum seçeneğini işaretletleyerek iade edeceğin YOYO Point'i belirleyebilirsin.