Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”),  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Yoyo Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ticaret A.Ş.  (Maslak Mahallesi Sümer Sokak Kar Plaza Blok No:4/11 Sarıyer, İstanbul) (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Bu Aydınlatma Metni başlıklarda belirtilen kişilere yönelik olup çalışan adayları, çalışanlar, tedarikçiler ve yetkilileri/çalışanları gibi diğer kişiler bakımından, ilgili kişi grupları özelinde ayrıca aydınlatma metinleri hazırlanmıştır ve uygun şekilde ilgili kişilere açıklanmaktadır.

Veri Sorumlusu
Kişisel Verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla; Yoyo Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ticaret A.Ş. (Maslak Mahallesi Sümer Sokak Kar Plaza Blok No:4/11 Sarıyer, İstanbul) tarafından Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
 1. Mobil Uygulama Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Mobil uygulamamızı kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın KVKK’da tanımlanan veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Aşağıdaki bilgiler bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler gibi internete bağlanabilen cihazlarla veya telefon ile Mobil uygulamamızı ziyaretiniz veya bizimle iletişime geçmeniz halinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkindir.
 
 1. Mobil Uygulamamıza üye olmayan ziyaretçi
Mobil Uygulamamıza kayıt olmadığınız veya başka bir şekilde bize kişisel veri iletmediğiniz, sadece uygulamamız ve ilgili alt sayfalarını ziyaret ettiğinizde, yalnızca otomatik olarak sunucumuza aktarılan kişisel verileriniz toplanır ve yine otomatik olarak silindiği tarihe kadar ‘sunucu günlük dosyalarında’ aşağıda belirtilen bilgiler toplanır ve depolanır:
Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amacı Hukuki Sebepler KVKK Md.
İşlem Güvenliği Verileri
 • IP adresi
 • Tarih ve saat
 • GMT’ye göre saat dilimi farkı
 • Talebin içeriği (açılan sayfalar)
 • Erişim durumu / HTTP durum kodu
 • Aktarılan veri miktarı
 • Talebin geldiği cihaz bilgisi
 • Tarayıcı       
 • İşletim sistemi ve arayüzü
 • Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü
 • Apple ID
 • Andoid ID
 • Telefon
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
 • 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 
 1. İletişim Formu veya e-posta suretiyle bizimle iletişim kuran ziyaretçi
Bizimle e-posta yoluyla veya iletişim formu kullanarak iletişime geçtiğiniz takdirde bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.
 
Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amacı Hukuki Sebepler KVKK Md.
Kimlik Verileri
 • Ad Soyad
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 
 • 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
İletişim Verileri
 • E-posta adresi
 • Telefon
 • Adres
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 
 • 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
 
 1. Üyelik Formu Doldurulması suretiyle Mobil Uygulamamıza üye olan ziyaretçi
Yoyo Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ticaret A.Ş. mobil uygulaması, kayıtlı kullanıcısı olmak amacıyla bir kullanıcı hesabı açmanız durumunda bu kapsamda bizimle paylaştığınız zorunlu ve ihtiyari kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.
 
Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amacı Hukuki Sebepler KVKK Md.
Kimlik Verileri
 • Ad Soyad
 • TC Kimlik No
 • Doğum Tarihi ve Yeri
 • Sürücü Sicil No
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

 
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Fotoğraf
 • Kamera Erişimi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
İletişim Verileri
 • Telefon
 • Adres
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
İşlem Güvenliği Verileri
 • Üye Giriş Çıkışları
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
 • 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
       

(Özel nitelikli kişisel verilerden olup da sürücü belgesi/ehliyet belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve fotoğraf verisi, hukuki bir yükümlülük olarak olarak sürücü belgesi/ehliyet belgesi ile tarafınızca veri sorumlusuna ulaştırılmaktadır. Bu belgelerin alınması, hukuken zorunlu olmasının yanında şirketimiz tarafından sistemlerimize, özel nitelikli veri olarak sayılan kan grubu, din hanesi bilgisi ve kimlikte yer alan fotoğrafınız dolayısıyla kılık kıyafet bilgisi hakkında ilave bir işleme faaliyeti gerçekleşmemektedir. Sürücü belgesi/ehliyet belgesi görüntüsü sistemde yer almakta, Sürücü belgesi/ehliyet fotokopisinde yazmakta olan özel nitelikli verileriniz sistemlerinizde fotokopisi temin edildikten sonra karartılmaktadır).
 
 1. Mobil Uygulama Vasıtasıyla Müşterilere/Ürün ve Hizmet Alan Kişilere İlişkin İşlenen Kişisel Veriler, İşleme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri
Müşterilerimizin kişisel verileri yasal çerçevede aşağıda belirtilen şekilde işlenmektedir.
Veriler Kişisel Verinin İşlenme Amacı Hukuki Sebepler KVKK Md.
Kimlik Verileri
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması  
 • 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için


 
 • Ad Soyad
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyeti
 • TCKN
 • Seri No
 • Uyruğu
 • İmza
 • Ana Adı
 • Baba Adı
 • Ehliyet
İletişim Verileri
 • E-posta adresi
 • Adres
 • Telefon
Finans Verileri
 • Banka bilgileri
 • Kredi Kartı
 • Fatura
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  
 • 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Hukuki İşlem Verileri
 • Adli yazışmalarda bulunan bilgiler
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için
Müşteri İşlem Verileri
 • Çağrı merkezi kayıtları
 • Sipariş bilgileri
 • Talep bilgisi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
Görsel ve İşitsel Veriler
 • Fotoğraf
 • Kamera Erişimi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Oto kiralama prosedürü gereği, araç kiralayan kişinin/sözleşme tarafının kimliğini tespit edilebilmesi için
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
Diğer Veriler
 • Lokasyon
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Diğer Veriler
 • Kiralanan Araç Plakası
 • Kiralanan Araç kullanım tarihleri ve saatleri
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • “KABİS” Kiralık Araç Bildirim Sistemi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Zorunlu Bildirim Sistemi
 • 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 
Diğer Veriler
 • Kaza Raporu içeriğinde bulunan bilgiler
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için
Diğer Veriler
 • Puan Bilgisi
 • Favori Araç Bilgileri
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için
       

(Özel nitelikli kişisel verilerden olup da sürücü belgesi/ehliyet belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve fotoğraf verisi, hukuki bir yükümlülük olarak olarak sürücü belgesi/ehliyet belgesi ile tarafınızca veri sorumlusuna ulaştırılmaktadır. Bu belgelerin alınması, hukuken zorunlu olmasının yanında şirketimiz tarafından sistemlerimize, özel nitelikli veri olarak sayılan kan grubu, din hanesi bilgisi ve kimlikte yer alan fotoğrafınız dolayısıyla kılık kıyafet bilgisi hakkında ilave bir işleme faaliyeti gerçekleşmemektedir. Sürücü belgesi/ehliyet belgesi görüntüsü sistemde yer almakta, Sürücü belgesi/ehliyet fotokopisinde yazmakta olan özel nitelikli verileriniz sistemlerinizde fotokopisi temin edildikten sonra karartılmaktadır).

 
 1. Çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Çerez Politika”mıza yandaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: Çerez Politikası.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak ve varsa yasal yükümlülükler veya zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz gibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, ayrıca sistem gereği uygulama sunucusunu kullanıma açan sağlayıcıya, İletişim formu aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, e-posta sunucusunu sağlayan Google LLC ile kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında paylaşabilecektir.


Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak ve varsa yasal yükümlülükler veya zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz gibi gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ile kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz uygulama üzerinden ilettiğiniz veya ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarca otomatik olarak iletilen teknik iletişim dosyaları, Çağrı Merkezi, Mobil Uygulamalar, ofisimiz ve benzer hizmet verdiğimiz kanallar aracılığıyla iletilen veriler, fiziksel formlar, kimlik ve ehliyet, sözleşme ve sigorta poliçesi içeriği, sözleşme ilişkisi süreci içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, sigorta şirketleri, resmi kurumlar, bankalar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla veya benzer vasıtalarla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır ve ürünlerimizden ve hizmetlerimizden yararlandığınız süre gerektiğinde güncellenerek işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizi İlişkin Haklarınız
Veri sahibi olarak Yoyo Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ticaret A.Ş.’ye başvurarak;
 • Kişisel verilerinizin işlem işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin talepleriniz; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen usullere uygun, kimliğinizin tespitini sağlayacak ve açık talebinizi içerir başvurunuzu Yoyo Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ticaret A.Ş.’ye daha önce Veri Sorumlusuna bildirmiş olduğunuz ve Şirket sistemine kayıtlı Eposta adresiniz vasıtasıyla veya noter aracılığı ile veya yazılı ve ıslak imzalı olarak  Maslak Mahallesi Sümer Sokak Kar Plaza Blok No:4/11 Sarıyer, İstanbul adresine iletmeniz veya yoyodrive@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak veya merhaba@driveyoyo.com  Adresi üzerinden elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
Kişisel verilerinizle ilgili olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talep başvurularınızı, https://www.driveyoyo.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu nu kullanarak veya formsuz iletebilirsiniz.
İşbu Aydınlatma Metni, işlenen kişisel verilere, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla ve bir hukuki yükümlülük olarak güncellenebilmektedir.