YOYO ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLAR

YOYO ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
GENEL KOŞULLAR
1.TARAFLAR
Bir yanda merkez adresi ‘’Maslak Mah. Sümer Sok. MOB Blok No:4/7 Sarıyer/İSTANBUL’’ adresinde mukim ve Sarıyer Vergi Dairesi’nde 9820414104 vergi numarası ile kayıtlı bulunan YOYO Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ticaret A.Ş. (bundan böyle YOYO olarak anılacaktır) ile diğer tarafta YOYO’ ya ÜYE olmak için bizzat bu sözleşmeyi mobil uygulama üzerinden onaylayan, gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) arasında, işbu Üyelik Sözleşmesi akdedilmiştir.

Bu Sözleşme, YOYO ile ÜYE arasında bir Araç Paylaşım ve Taşıt/Araç Kiralama hizmeti Üyelik sözleşmesidir. ÜYE, Üyelik süresince aşağıda yer alan hüküm ve kurallara uymayı, sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmeyi peşinen kabul etmiştir.

BU SÖZLEŞME’NİN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARI ÜYE TARAFINDAN KABUL EDİLİP, ÜYELİK YOYO TARAFINDAN ONAYLANMADIKÇA, ÜYE YOYO'YA AİT ARAÇLAR VE HİZMETLERDEN YARARLANAMAYACAKTIR.

Bu Sözleşme ile ilgili ÜYE bilgi almak istediği ya da herhangi bir bildirimde bulunmak istediği takdirde merhaba@driveyoyo.com adresine elektronik posta göndererek veya 0(850)3609696 numaralı telefonu arayarak bilgi edinme hakkını kullanacaktır.

Bu Üyelik sözleşmesi, YOYO mobil uygulaması üzerinden erişilebilir olup, YOYO bu sözleşmedeki hüküm ve koşulları dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.  Sözleşme'nin, değiştirilen hüküm ve koşullarının sitede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği ve ÜYE’yi bağlayacağı, ÜYE tarafından peşinen kabul edilmiştir.

Üyelik bilgileri tam ve eksiksiz olarak girilmiş olsa dahi, YOYO’nun herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak Üyeliği onaylamama ve sözleşme konusu taşıtı teslim etmeme hakkı saklıdır.

Bu Sözleşme'nin YOYO araç ve hizmetlerini kullanıma ilişkin bazı hükümleri ve kuralları, YOYO aracının bulunduğu bölge ve/veya aracın kullanılacağı şehre, araç marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir. ÜYE bu farklılıkları peşinen kabul ettiğini ve onay sürecinden sonra bu hususlara veya sözleşmenin diğer hüküm ve koşullarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

2.TANIMLAR
a."ÜYE": Bu Sözleşmeyi, mobil uygulama üzerinden kabul eden/onaylayan ve YOYO mobil uygulamasına kayıt olarak kredi kartı bilgilerini sisteme giren gerçek veya tüzel kişidir.
b."Araç": İşbu sözleşmede belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden yapılan ve YOYO tarafından onaylanan rezervasyon ile kiralama süresince ÜYE’nin kullanımına sunulan taşıttır.
c."Sözleşme": YOYO mobil uygulamasında elektronik formatta yayınlanan, işbu Üyelik Sözleşmesi ve Ekleridir. Ekler, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. ÜYE, mevcut sözleşme ve ekler üzerinde gerçekleşebilecek olan değişiklikleri peşinen kabul eder.
d. Mobil Uygulama: YOYO tarafından ÜYE’lere sağlanan tüm hizmet ve ayrıcalıkların yer aldığı, Android ve İOS işletim sistemleri ile çalışan mobil aplikasyon.
e."Araç Paylaşımı": YOYO tarafından İşbu Sözleşme doğrultusunda ÜYE’lere sunulan, belirli park noktalarındaki araçların ÜYE’ler tarafından sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde kiralık olarak kullanılması hizmeti.
f."Kurallar": ÜYE'nin YOYO hizmetini kullanımına ilişkin bu Sözleşme’de yer alan veya YOYO mobil uygulamasının başka bölümlerinde yayınlanan tüm kuralları içerir. 
g."Ekler": İşbu Sözleşme’ye dahil edilmiş veya İşbu Sözleşme’de atıfta bulunulmuş ve YOYO mobil uygulamasında yayınlanan tüm YOYO kuralları, araç kullanım kuralları, yönergeleri, fiyat planları, politikalar, ek hizmet bedelleri ve cezalarını içeren metinler.
h."Aylık Üyelik Ücreti": Üyeliğin başlatılması ve ayrıcalıklı üye grubuna dahil olarak üyeliğe devam edebilmesi için Üyelerden 1 aylık süre için tahsil edilen ücret.
i. "Saatlik Ücret": Kullanılan her 1 (bir) saat karşılığında ödenecek kiralama ücreti ile diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç ÜYE'nin ödeyeceği ücret.
j."Günlük Ücret": En fazla 24 (yirmi dört) saat kullanım karşılığında, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç ÜYE'nin ödeyeceği ücret.
k. "Aylık Ücret": En az 30 günlük kiralama süresi için, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç ÜYE'nin ödeyeceği ücret. Mevcut bir rezervasyonun 30 güne uzatılması bu tanımın dışındadır.
l."Mesafe Ücreti": Rezervasyon süresi içerisinde ÜYE’nin araç ile kat ettiği her 1 (bir) kilometre mesafeye karşılık ÜYE’nin ödeyeceği ücret.
m."Tarife": YOYO tarafından serbestçe belirlenen ve YOYO mobil uygulamasında yayınlanan Saatlik Ücret, Günlük veya Aylık Ücret, Mesafe Ücreti ve diğer tarife ücretlerini gösteren fiyat listesi.
n."YOYO PUAN": ÜYE hesabına eklenen her türlü hediye, kampanya ve krediler. Bedelsiz kullanımlara ilişkin vergiler ayrıca ücretlendirilir.
o."Kiralama Süresi": Aracın, rezervasyon süresi başlangıcı ile rezervasyon süresinin bitmesini müteakip sözleşmeye uygun şekilde tekrar kiralama noktasına geri bırakılarak YOYO'ya teslim edilmesine kadar geçen süredir.
ö. "Taşıt Tanıma Sistemi”: Araçların anlaşmalı istasyonlarından otomatik olarak, para ödemeden ve fatura almadan yakıt almalarını sağlayan ve dolum bilgilerini taşıtın kilometresi dâhil el değmeden elektronik ortamlarda araç sahibine ulaştıran sistemdir.

3.YOYO HİZMETİ'NİN KULLANIMINA İLİŞKİN TEMEL HÜKÜMLER
3.1 ÜYE, YOYO araçlarını yalnızca müsaitlik durumuna göre bu Sözleşme'nin hükümlerine uygun olarak ve ilgili tüm ücret ve bedelleri ödemek kaydıyla kiralayabilir ve YOYO’nun rezervasyonu onaylaması ile kullanabilir.
3.2 YOYO; uygun görmediği durumlarda, rezervasyon ücretini iade ederek rezervasyonu iptal etme ve aracı ÜYE’ ye teslim etmeme, devam eden bir rezervasyonun kiralama süresi son bulmamış olsa dahi aracın konumunu tespit ederek ÜYE’ye herhangi bildirim yapmaksızın aracı geri alma hakkına sahiptir. Bu durumda ÜYE, kiralama süresi dolmadan araç anahtarını YOYO’ ya teslim etmekle yükümlüdür. Her ne sebeple olursa olsun, anahtar teslim edilene kadar oluşacak kiralama ücreti ÜYE’den tahsil edilecektir. Teslim edilmeyen anahtarın bedeli ve/veya araç kilit sisteminin değişim ücreti ÜYE’ye ayrıca faturalandırılacaktır. ÜYE bu ek maliyetlerin hiçbirine itiraz etmeyeceğini kabul eder.
3.3 ÜYE, araç içerisinde kişisel ve/veya değerli eşyalarını bırakmasından, unutulmasından, çalınmasından kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. YOYO aracından kişisel eşyaların çalınması, kaybolması, unutulması veya ÜYE'nin başına gelen şahsi kazalar sigorta kapsamında değildir. Bu eşyalara ilişkin olarak ÜYE, YOYO 'dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
3.4 YOYO, tüm YOYO araçlarının, mobil ve internet tabanlı uygulamaları dâhil olmak üzere, Sözleşme'nin süresi boyunca ÜYE'ye sağladığı veya ÜYE'nin kullanımına sunduğu her ürünün sahibidir. ÜYE’nin, bu Sözleşme kapsamında herhangi bir YOYO aracı veya YOYO tarafından temin edilen herhangi bir ürünün kullanımı veya bu araç veya ürüne ilişkin hakları, bu Sözleşme'de belirtilen kullanım haklarıyla sınırlıdır.

4.ÜYELİK ŞARTLARI
4.1 YOYO hizmetinden yararlanmak için ÜYE’nin aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir. ÜYE, YOYO hizmetinden yararlanmak için, aşağıdaki kriterleri sağladığını gösteren belgeleri ibraz etmek ve sözleşme süresince bu kriterlerin uygunluğunu ve devamlılığını sağlamakla sorumludur. Bu koşullarda yapılacak değişiklikler YOYO mobil uygulaması üzerinden yayınlanacak olup ÜYE’nin yeni koşullara uygun olmaması durumunda da Üyeliği feshedilebilir.
- ÜYE olmak için en az 1 (Bir) yıllık olmak üzere, araç segmentine göre değişen sürelerle Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca geçerli bir ehliyete sahip olmak zorunludur.
- Rezervasyon işlemlerinde ÜYE’ye ait, yeterli limiti bulunan (sanal olmayan) kredi kartının kullanılması zorunludur. YOYO gerekli gördüğü durumlarda güvence olarak ikinci bir kredi kartını talep etmek hakkını saklı tutar.
- ÜYE’nin kredi değerlendirme kuruluşları tarafından verilen güvence notunun YOYO tarafından onaylanması gerekir. Kredi değerlendirme kuruluşları tarafından gönderilen SMS’lere ÜYE’nin onay vermesi zorunludur. ÜYE, finansal notunun YOYO tarafından sorgulanabileceğini peşinen kabul eder.
- ÜYE, son 1 (bir) yıl içerisinde ehliyetine el konulmamış, son 2(İki) yıl içerisinde %100 kusurlu olarak 2 (iki)'den fazla kaza yapmamış ve son 5(Beş) yıl içerisinde alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan herhangi bir ceza uygulanmamış olduğunu beyan etmelidir.
- ÜYE, Üyelik işlemleri aşamasında bildirmiş olduğu kimlik bilgileri, sürücü ehliyeti, iletişim ve adres bilgileri ile diğer tüm bilgilerinin tamamının eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde değişiklik olması halinde mobil uygulama üzerinden derhal bilgilerini güncelleyeceğini aksi halde meydana gelebilecek zararların tümünden kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- YOYO, ÜYE tarafından sözleşme kapsamında sunulmuş olan bilgi ve belgeleri kontrol etmek amacıyla ilgili kurum/kuruluşlara başvurma, pasaport fotokopisi veya ikametgâh belgesi gibi ilave bilgiler talep etme ve ÜYE hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.
-  ÜYE, bu Sözleşme’yi kabul ederek Üyelik başvurusu ve/veya Üyeliğinin devamı için sözleşme şartlarına uygun olduğunu, tüm kriterleri sağladığını beyan ve kabul eder. ÜYE’nin vermiş olduğu bilgilerin hatalı, eksik ve gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda Üyelik sözleşmesi, eğer varsa mevcut rezervasyonu, sigorta da dahil olmak üzere tüm işlemleri derhal feshedilecektir. YOYO’nun bu sebepten herhangi bir zararının doğması ve fesih sebebi ile ÜYE'den alacağının olması durumunda ÜYE itiraz etmeksizin bu miktarları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
- ÜYE, Üyelik işlemleri esnasında mobil uygulama üzerinden alınan; kimlik, sürücü ehliyeti, ikamet, telefon numarası ve sair diğer tüm bilgilerinin ve uygulamaya yüklediği görsellerin YOYO tarafından sisteme kaydedilip saklanmasını kabul eder ve onaylar.
4.2 Yukarıda belirtilen kriterleri karşılıyor olmak, başvuru sahibine otomatik olarak YOYO Üyesi olma hakkını vermez. Başvuranın Üyeliğinin kabulü YOYO'nun kendi takdirine dayanarak vereceği onaya tabidir ve yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın; Üyelik, zaman zaman YOYO tarafından belirlenen kriterlere uygun olmaması hususu dikkate alınarak reddedilebilir. YOYO, herhangi bir sebep göstermeksizin başvuruları inceleyip reddetme ve/veya kabul etme hakkına sahiptir. Buna ek olarak Üyeliği onaylanan bir ÜYE'nin bazı YOYO araçlarını kullanımı, ÜYE'nin sürüş geçmişi ve deneyimine veya ÜYE tarafından seçilen Üyelik planına göre kısıtlanabilir. Bu durumda ÜYE’ye bilgi verilecek olup ÜYE bu hususa ilişkin olarak herhangi bir itirazda ve talepte bulunamayacaktır.
4.3 Üyeler, güncel elektronik posta adreslerini, mobil telefonlarını, tercih ettikleri arama adreslerini, posta adreslerini ve diğer hesap bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde ÜYE'ye iletilemeyen tebligat/bilgilendirme yazısı ve sair hususlardan YOYO sorumlu tutulmayacaktır.

5. ÜCRETLER VE ÜYE'NİN DİĞER SORUMLULUKLARI
5.1 ÜYE, kira süresince kullanım/Üyelik planıyla ilgili başvuru ve diğer tüm Üyelik ücretlerini, Trafik ve idari para cezalarını, ücretli geçiş kullanım ve cezalarını, YOYO tarafından sözleşmeye aykırı kullanım cezalarını, hasar, zarar ve 3. Kişiye verilen maddi manevi zarar taleplerini YOYO’ya ödemeyi taahhüt eder.
5.2 ÜYE'nin, yazılı veya sözlü bildirimi ile Üyelik iptali yapılmadığı sürece, aylık Üyelik yenileme ücretleri otomatik olarak tahsil edilir. Trafik ve idari para cezaları, ücretli köprü otoyol geçişleri, katma değer vergileri ve aracın kullanımından kaynaklanan diğer ücretler, masraflar ve bedellere yansıtılan diğer vergi ve harçlar, Kurallar ve Ekler ile ÜYE'nin Üyelik planında belirtilen diğer masraf ve ücretler dâhil olmak kaydıyla doğabilecek tüm ücret ve masrafları sistemde kayıtlı kredi kartından ilave bir onaya gerek olmaksızın otomatik olarak tahsil edilir. Ödemenin, ÜYE’nin sağladığı kredi kartı ve benzeri kanallardan tahsil edilemediği durumda, ÜYE'nin hesabı ve YOYO hizmetlerinin kullanımı askıya alınır ya da iptal edilebilir. ÜYE, mobil uygulama üzerinden araç kiralayabilmek için şahsi kredi kartını/kartlarını mobil uygulamaya tanımlamak zorundadır.
5.3 ÜYE ve kredi kartı sahibi, 3. Kişilere ait kredi kartı kullanımında oluşabilecek tüm ödemelerden ve cezai müeyyidelerden birlikte sorumludur. Kredi kartı ödemeleri ile ilgili devamlılık arz eden sorunlar, Üyeliğin sonlandırılmasına sebep olabilir. YOYO, herhangi bir limit aşımından veya ÜYE'nin kredi kartı şirketi veya bankası tarafından ücretlendirilen diğer masraflardan hiçbir durumda sorumlu değildir. YOYO, ÜYE borçları için TCMB’nin belirlediği reeskont faizinin 2 katı oranını faiz oranı esas alarak ödenmemiş ücretlere faiz uygulama hakkını saklı tutar.
5.4 ÜYE, YOYO Üyeliğinin devam ettiği her ay için YOYO mobil uygulamasında belirtilen aylık Üyelik Ücretini ödemeyi kabul eder. YOYO, mobil uygulamada ilan etmek suretiyle aylık Üyelik Ücretini değiştirme hakkını; saklı tutar.
5.5 YOYO, araç kullanımında bahsi geçen tüm ücretler ve cezalar için geçerli tutarlar YOYO mobil uygulamasında yer alan tutarlardır. YOYO, tek taraflı olarak tarifelerde her türlü ekleme ve değişiklik yapma hakkını haizdir. Bu değişiklikler, mobil uygulama aracılığı ile ÜYE’ye bildirilecek ve ÜYE’nin onayı alınacaktır. ÜYE’nin, yapılan değişikliklere onay vermemesi halinde YOYO sözleşmeyi haklı sebeple feshederek Üyeliği sona erdirme hakkını haizdir.
5.6 ÜYE, sözleşme kapsamında YOYO ile paylaştığı tüm bilgi ve belgelerin incelenmesine, araştırılmasına ve sair hususlara işbu Sözleşme’yi kabul edip onaylayarak peşinen muvafakat eder. ÜYE'nin ehliyeti askıya alınır, iptal edilir veya geçersiz kılınırsa; ÜYE’nin sürücü kayıtlarında bilinenin dışında olay veya kaza kaydı varsa veya idari para cezası mevcutsa ÜYE, bu gibi bildirimleri tebliğ alınan tarihten itibaren en geç 2 gün içerisinde derhal YOYO'ya bildirmeyi kabul eder. YOYO'ya bu gibi olaylarla ilgili bilgi verilmemesi, ÜYE'nin bir YOYO aracını kullanırken YOYO sigortasından yararlanamamasına ve/veya Üyeliğinin sonlandırılmasına sebep olur. YOYO'ya bu husus ile ilgili olarak yöneltilecek 3. Şahıslardan gelecek her türlü talep ile YOYO'nun her türlü zararı, ÜYE tarafından karşılanacaktır.
5.7 ÜYE, YOYO araçlarını kullanabilmek için önce rezervasyon yapmak zorundadır. Kiralama, rezervasyon sırasında geçerli olan kullanım ücretleri üzerinden faturalandırılır. YOYO aracı, en az bir saat süreyle kiralanabilir. YOYO aracı müsaitse, rezervasyonun süresi bir saat ve katları şeklinde uzatılabilir. Bir aracın ardı ardına yedi günden uzun bir süre kullanımına izin verilmesi, YOYO’nun takdirindedir.
5.8 ÜYE, rezervasyonu değiştirmek/iptal etmek isterse;
(a) Eğer iptal işlemi, rezervasyon başlamadan 48 saat ve öncesinde gerçekleştiriliyorsa hiçbir ücret alınmadan rezervasyon iptal edilebilir.
(b) Eğer iptal işlemi, rezervasyon başlamadan önceki 48 saat içinde gerçekleştiriliyorsa kiralama bedelinin %25’i uygulanır. Rezervasyon için açılan provizyondan bu miktar çekilerek geriye kalan kiralama bedeli ve mesafe bedeli alınmaz.
(c) Eğer iptal işlemi, rezervasyon başlamadan son 12 saat içerisinde gerçekleştiriliyorsa rezervasyonun kiralama bedelinin %50’si provizyonundan tahsil edilir, geriye kalan tutar ve mesafe bedeli alınmaz.
(d) Eğer iptal işlemi rezervasyon saati başladıktan sonra gerçekleştiriliyorsa kiralama ücretinin tamamı, ÜYE’nin provizyonundan tahsil edilir.
(e) Eğer iptal işlemi rezervasyon oluşturulma saatinden sonra 1 saat içerisinde iptal edilir/değiştirilirse hiçbir ücret alınmaz.
(d) ÜYE, bir rezervasyonunun tarih değiştirme, kısaltma işlemi sadece aktif (başlayacak ve kullanımda olan) rezervasyonlarda gerçekleştirilebilir. Başlamış olan rezervasyonların tarihinde kısaltma işlemi uygulanamaz. Rezervasyonun kısaltılmasından dolayı herhangi bir ücret veya ek hizmet iadesi yapılmaz.

YOYO tarafından ÜYE namına tedarikçileri aracılığı ile sağlamakta olduğu, rezervasyonuna eklemiş olduğun ek hizmetlerin (Mini Hasar Güvencesi, Tam Sigorta, Vale Hizmeti vb.) iadesi yapılamaz. Kesintisiz ücret iadesinin koşulu ÜYE’nin geçmişe dönük borç bakiyesinin bulunmamasıdır.

Bu hallerde, Faturada tutarın bir kısmı iptal veya değişiklik ücreti olarak, bir kısmı kullanım ücretleri ve rezervasyon ücreti olarak görünebilir.

5.9 ÜYE, bir rezervasyonu uzatmak isterse, bunu ancak;
(a) Uzatma süresi boyunca araç müsaitse (örneğin, başka bir ÜYE tarafından rezerve edilmemişse), 
(b) Rezervasyon uzatma talebi mevcut rezervasyonun bitiş saatinden önce tamamlanmışsa,
(c) Uzatma ücretini ödemek için rezervasyonlarda kullanılan kredi kartında yeterli limiti varsa yapabilir.
5.10 Kira süresi 1 ay ve üzeri kiralamalarda; ilk aya ilişkin kira bedeli, YOYO tarafından belirlenmiş aylık teminat tutarı ile birlikte rezervasyon anında, takip eden aylara ilişkin kira bedelleri ise rezervasyonun başlangıcını takip eden 30. günde peşin olarak tahsil edilecektir. Aylık rezervasyonların sonlandırılması ÜYE inisiyatifinde olup ÜYE, aylık rezervasyonu sonlandıracağının bilgisini, rezervasyon bitiş tarih/saatinden 24 saat önce YOYO’ ya bildirmekle sorumludur.  Aksi durumda rezervasyon, tüm satın alınmış ek hizmetler ile birlikte 1 aylık süre ile uzatılmış olarak kabul edilir ve ödemeleri tahsil edilir. Aracın erken iadesi durumunda ise ücret iadesi yapılmaz.
5.11 Araca verilen hasar, aracın temiz kullanılmaması veya yakıtın deponun ¼’ünden az olması dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, rezervasyon bittikten sonra tespit edilen tüm sorunlardan ÜYE sorumludur. Sorun türüne göre; hasar bedeli, temizleme bedeli, düşük yakıt bedeli ve/veya uygulanan diğer cezai ücretler, İlave Bedeller Eki uyarınca ÜYE’den tahsil edilir.

6. ARAÇ KULLANIM KURALLARI
6.1 YOYO, araçlarını yalnız geçerli ehliyet sahibi olan ve Üyelik şartlarının yanı sıra, rezervasyonu kendi adına gerçekleştirmiş YOYO Üyeleri kullanabilir. Rezervasyonu gerçekleştiren ÜYE harici herhangi bir kişinin YOYO aracını kullanması kesinlikle yasaktır. ÜYE’nin YOYO aracını kendi haricinde birine kullandırması nedeniyle bir zarar meydana gelmesi, YOYO’ya dava yöneltilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere YOYO’nun katlanmak zorunda kaldığı ve/veya kalacağı zarar ve masraflardan ÜYE münhasıran sorumlu olmayı, YOYO’nun tüm doğmuş ve doğacak doğrudan ve dolaylı zarar ve masraflarından bağımsız ve bunlara ek olarak herhangi bir zarar meydana gelmemiş olsa dahi ücretler kısmında belirtilen cezai şartı ödemekle yükümlüdür.
6.2 ÜYE, taşıtı kullanırken aşağıdaki koşullara uygun davranmalıdır:
a) Karayolları Trafik Kanunu, Gümrük Yasaları ve Ateşli Silahlar Mevzuatı başta olmak üzere, T.C. kanun ve hükümlerine aykırılık teşkil edecek şekilde, taşınması suç teşkil eden emtiaları taşıt içerisinde bulunduramaz, taşıyamaz.
b) Sürüş yeteneğini ve reflekslerini olumsuz etkileyecek ilaç, alkol ve/veya suç unsuru olan uyuşturucu madde alarak taşıtı kullanamaz.
c) Trafiğe kapalı veya açık yollarda yapacağı hız denemelerinde, yarışlarda, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı, inşaat alanlarında vs. gibi taşıtın teknik yapısına ve tahammül gücüne uygun olmayan yollarda seyredemez.
d) Sürücü eğitimi veremez.
e) Hareket eden veya etmeyen başka taşıtın çekilmesinde kullanamaz, azami yük ağırlığı üzerinde eşya ve yolcu taşıyamaz, kiralanamaz veya ödül olarak verilemez.
f) Herhangi bir suç işlemek veya yasadışı faaliyet amacıyla kullanamaz.
g) Dikkatsiz, ihmalkâr veya zarar verici ya da diğer anormal biçimlerde kullanamaz.
h) Araç kullanırken dikkatin dağılmasına neden olabilecek bir mobil iletişim cihazı kullanamaz (araç kullanırken mesaj yazmak, e-posta göndermek, bir eller serbest (bluetooth) cihazı olmadan cep telefonu kullanmak veya mevcut kanunlarla yasaklanmış olabilecek benzer faaliyetlerde bulunmak dahil).
ı) Araç içerisinde sigara içemez, alkol kullanamaz, ahlaka ve adaba aykırı, uygunsuz şekilde davranamaz.
Aykırı kullanımda ceza ehliyeti sürücüsüne ait olmak üzere, taşıtta meydana gelebilecek ve YOYO’nun uğradığı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmeyi ÜYE kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
6.3 Üyeler, YOYO araçlarını Karayolları Trafik Kanunu’na ve yürürlükteki diğer kanun ve düzenlemelere uygun olarak kullanmak zorundadır. Aksi halde ÜYE, YOYO’nun tüm zararından, idari, adli vs. para cezalarından, 3. kişilerden gelecek taleplerden sorumludur. Yasal mevzuatta yer aldığı üzere araç içerisinde sigara içilmesi, telefonla görüşülmesi gibi kanunen yasak olan eylemlerden kaynaklı tüm ceza ve idari yaptırım bedelleri masraf ve fer’ileriyle birlikte ÜYE’ye yansıtılacaktır. YOYO, aracının kanunu ihlal eder mahiyetteki tüm kullanımlarını veya diğer yasadışı faaliyetleri resmi makamlara ihbar edebilir.
6.4. Seçilen aracın YOYO park alanından alınması, sağlam ve temiz bir şekilde, en az çeyrek depo yakıtla aynı YOYO park alanına rezervasyon süresi dolmadan önce teslim edilmesi gerekmektedir.
6.5 Rezerve edilen araç müsaitse, rezervasyonun başlangıç saatinden 15 dakika önce, YOYO’ ya bildirim yapmak kaydı ile herhangi bir ek ücret ödemeden teslim alınabilir fakat aracın 15 dakikadan daha önce alınması durumunda, ne kadar önce alındığına bağlı olarak bir saatlik (60 dakikalık) aralıklarla artan uzatma ücreti ÜYE’den tahsil edilecektir.
6.6 ÜYE, aracı almadan önce içini ve dışını dikkatlice kontrol etmelidir. ÜYE, aracı kullanmaya başlamadan önce, araçta herhangi bir hasar/sorun veya aracın çalışmasında herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol edip, tespit ettiği durumları fotoğraflayarak YOYO Mobil uygulamaya yüklemek zorundadır. Araç çalıştırıldıktan sonra yanan bir ikaz lambası, aracın sıvı sızdırdığına dair araç yakınında belirti, ön camlarda çatlak veya kırık, sinyal veya sis lambası, farlar veya diğer aydınlatmalarda eksiklik veya çalışmama, dikiz aynalarında kırık veya eksiklik, aracın lastik basıncında azalma veya lastiklerde herhangi bir deformasyon, aracın kullanımı sırasında güvenlik sorunu yaratacak başka bir durum varsa fotoğraflayarak YOYO Mobil uygulamaya yüklemekle yükümlüdür. Aksi halde araçtaki sorunlardan ÜYE sorumlu olacaktır.
6.7 Rezervasyon sona erdiğinde, araç anahtarının, anahtarlığın veya aracı çalıştırmakta kullanılan diğer cihazların araçta bırakılması, aracın güvenli, kilitli ve işler bir halde (tüm aksesuarlar kapalı, anahtar kontaktan çıkarılmış ve istenilen yere bırakılmış, tüm pencereler, kapılar, kapaklar, açılır tavanlar ve açılıp kapanabilen diğer unsurlar kapatılmış ve park giriş kartı(varsa) ve diğer aksesuarlar araçta mevcut olacak şekilde) önceden belirtilen yere konulması gerekir. Rezervasyon süresince, aracın kullanılmadığı zamanlarda YOYO mobil uygulaması kullanılarak kilitlenmesi gerekir. ÜYE anahtarı/anahtarlığı/çalıştırma cihazını veya park giriş kartını araçta bırakmaması durumunda, derhal YOYO’ya bildirmelidir. ÜYE, anahtarı/anahtarlığı/çalıştırma cihazını teslim edene kadar geçen süre için saatlik olarak ücretlendirilir ve bu süre içerisinde araç ÜYE’nin sorumluluğundadır.
6.8 Kaza harici, araçta oluşan her türlü hasar ve zararlar kullanıcı hatası olarak değerlendirilip tüm sorumluluk ÜYE’ye ait olacaktır. Kullanıcı hatası olup olmadığına taraflar, yetkili servis, bilirkişi (eksper) ve/veya üretici firma rapor/bildirimleri esas alınır.
Araçlarda kullanıcı hatası ile meydana gelebilecek aşağıdaki gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, meydana gelebilecek arızalarda tüm zarar ÜYE’nin sorumluluğundadır.
 • Hararet yapan aracı kullanmaya çalıştırmaya devam etmek suretiyle motora zarar verilmesi,
 • Yağ kartelinin delinmesi sonucunda aracı kullanmaya / çalıştırmaya devam etmek suretiyle motora zarar verilmesi,
 • Havası inmiş lastik üzerinde giderek, lastik, jant ve diğer aksama zarar verilmesi,
 • Kar zincirinin yanlış kullanımı sonucunda araca zarar verilmesi,
 • Ruhsat, plaka, yangın söndürücü gibi ekipmanların zarar görmesi,
 • Aracın altının kaza dışı sebeple vurulması ve buna bağlı zararlar,
6.9 ÜYE’nin kiraladığı araç elektrikle çalışan bir araç ise aracı, rezervasyon bitiminde şarj istasyonunda ve/veya belirlenen otoparkta bırakmalıdır. Aksi halde İlave Bedeller Eki’nde belirtilen ek ücretler uygulanacaktır.
6.10 ÜYE, rezervasyon için geçerli olan kilometre ücretine tabi olmak kaydıyla yakıt masraflarından sorumludur. ÜYE, yakıt deposunun doluluk oranının, deponun dörtte birinden az olması halinde uygun yakıt ile doldurmalıdır. Araçlarda yakıt alımı ve takibi için Taşıt Tanıma Sistemi kullanılmaktadır. Taşıt Tanıma Sistemi’nin çalışmadığı ve yakıt masrafının ÜYE tarafından ödendiği durumlarda YOYO, yakıt faturasını ÜYE’den talep edecek, ibraz edilen belgenin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ÜYE’ye yakıt masrafını iade edecek veya YOYOPUAN olarak ÜYE hesabına ekleyecektir. YOYO aracında bulunan Taşıt Tanıma Sistemi’nin ait olduğu akaryakıt ve istasyon ağı dışında, alımı yapılan yakıtların masraf iadesi veya YOYO PUAN olarak yüklemesi yapılmaz.
6.11 ÜYE'nin araç içi ve dışı tüm ikaz ışıklarına, seslerine ve uyarılara dikkat etmesi gerekir. YOYO, araçların düzenli servis ve bakımlarını sağlarken, ÜYE'nin de rutin bakımlara yardımcı olması gerekir. YOYO, aracı yıkamak için ÜYE’nin İlave Bedeller Ekinde belirtilen tutara kadar yaptığı masrafı belge ve km sayacı, kirli ve temiz durumdaki görselleri ile birlikte ibraz edilmesi koşulu ile ÜYE’ye öder veya hesabına bu oranda Yoyo Puan yükler.
6.12 ÜYE'nin, Sözleşme'ye aykırı davranması sonucunda aracın Yol Yardımı almak zorunda kalması halinde, söz konusu hizmet bedeli ayrıca ÜYE’den tahsil edilir.
6.13 ÜYE, YOYO’ ya ait aracı hiçbir şekilde yurt dışına çıkarmayacaktır.
6.14 Kiralama süresince meydana gelen tüm trafik ihlallerinden ÜYE sorumludur. Bu ihlaller; hatalı park, aşırı hız, kırmızı ışıkta geçme, geçiş ücreti ihlalleri vb. hususları içerir. ÜYE, geç ödeme ve düzenleyen makam tarafından eklenen her türlü ek maliyet dahil, bu tür ihlallerden kaynaklanan tüm ceza/ücretleri ödemekle yükümlüdür. Ücretli yol geçiş ücretleri ve tüm kaçak geçiş bedelleri de ÜYE yükümlülüğündedir. Böyle ihlallerin, ihlal için saptanmış nihai süre sona ermeden önce (örneğin, dosya mahkemeye taşınıyorsa) mümkün olduğunca kısa süre içerisinde YOYO’ya bildirilmesi gerekir. Resmi makamlara itiraz süreleri geçen cezaların ödemeleri ÜYE tarafından gerçekleştirilir. ÜYE’nin kullanımında iken düzenlenip de YOYO’ya tebliğ edilen trafik cezaları vs. tüm cezalar YOYO tarafından ödenip, ÜYE’ye fatura edilir. Bu işleme ilişkin olarak da ÜYE’den cezanın %50’si kadar hizmet bedeli tahsil edilir.
6.15 Park yasağına uymamak nedeniyle ÜYE'nin kiralama süresince veya sonrasında meydana gelen bir ihlal bildiriminin doğrudan YOYO'ya gönderilmesi durumunda, YOYO ceza ve ücreti ÜYE adına ödeyip, ardından ceza ve ücreti ÜYE'den tahsil edecektir. YOYO tarafından ödendikten sonra ÜYE'nin ceza ve ücrete itiraz etmesi mümkün olmayacaktır. YOYO, park ihlalinden doğan cezalarda ekstra bir hizmet uygular. YOYO, hız sınırı ihlali cezalarında, ihlali gerçekleştiren ÜYE'nin bilgilerini daha sonra ÜYE ile doğrudan irtibata geçmesi için polise aktarmakla yasal olarak yükümlüdür. Bu hususa ilişkin olarak ÜYE’nin YOYO’dan herhangi bir talebi olmayacak ve bilgilerinin paylaşılmasına muvafakat etmiş sayılacaktır.
6.16.ÜYE, YOYO’ ya ait araçlarda kesinlikle sigara, alkol, uyuşturucu vb. yasak ve/veya zararlı maddeleri kullanmayacak ve de bulundurmayacaktır. Evcil hayvanların ise bu amaçla üretilmiş kilitli kutular içinde taşınmadıkları sürece araçlarda bulunmaları yasaktır. ÜYE, araçta sigara içildiğine ya da evcil hayvan bulundurulduğuna dair kanıt bulunması halinde, İlave Bedeller Ekindeki ücretleri ödemekle yükümlüdür.

7. HASARLAR, HASAR BEDELİ, HASAR GÜVENCESİ BEDELİ
7.1 ÜYE, ÜYE'nin kiralama süresi içerisinde YOYO aracına gelebilecek her türlü hasardan, kullanım ücret ve maliyetinden sorumludur; hasar, doğal afetlerden kaynaklanmış, üçüncü kişi kusuruyla meydana gelmiş veya ÜYE’nin etkisi dahilinde ya da haricinde meydana gelmiş olsa dahi bu hüküm geçerlidir. ÜYE, üçüncü kişilere veya mallarına verdiği her tür zarar ve hasarın tam bedelinden sorumludur. Bu tür zararlar, sınırlama olmaksızın, YOYO aracının ve üçüncü şahıslara ait malların tamir maliyetlerini, üçüncü kişi yaralanmalarını, YOYO araçlarının kurtarılması ve nakliyesiyle ilgili maliyetleri ve YOYO araçlarının ve üçüncü kişilere ait malların kullanılamamasından kaynaklanan her türlü maddi ve manevi talepleri kapsar. ÜYE, rezervasyon başlamadan önce satın alabileceği, bedelini ödemiş olması koşulu ile faydalanabileceği ek hizmetler olarak, Hasar Güvencesi Paketleri alabilir. Hasar Güvencesi Paketinin sınırı, sigorta poliçesinin limitleriyle sınırlıdır. ÜYE'nin ÜYE Sözleşme'nin hüküm ve koşullarına uymaması durumunda, YOYO'nun sağladığı sigorta kapsamı veya ek hizmet olarak satın almış olduğu Hasar Güvence Paketi’nden yararlanamaz.
YOYO araçlarının karıştığı tüm arıza, kaza veya benzer olaylar, 0(850)360-9696 numaralı telefondan derhal YOYO'ya bildirilmelidir. Aksi halde sigorta ve Hasar Güvence Paketi devreye girmez.
7.2 Hasar Bedeli: ÜYE, bir Hasar Güvencesi Paketi satın almadığı ve hasarın sigortadan karşılanabilmesi için gereken kazaya ilişkin tüm belge ve kayıtları eksiksiz olarak YOYO’ya teslim etmediği sürece, aleyhine gerçek bir hukuki talepte bulunulmuş olup olmadığına bakılmaksızın, gerçek, tahmini ve/veya öngörülen masraflar için Hasar Bedeli'nin tamamından sorumlu olacaktır. Bu hususta düzenlenen faturalara itiraz etmeyeceğini durumu peşinen kabul ettiğini taahhüt eder.
7.3 Hasar Güvencesi Paketi: YOYO, ÜYE'nin isteğine bağlı olarak, yürürlükteki sınırlamalara ve kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla son 12 ay içerisinde YOYO aracı ile mülk hasarına veya üçüncü taraflarda hasara yol açan bir kazaya karışmamış olması şartıyla ek fiyatlandırma ile Hasar Güvencesi Paketleri satın alma seçeneği sunar.
Hasar Güvencesi Paketi satın almadan önce, kredi kartından ödemesi alınarak yaptırılan, bu tür durumlarda uygulanan ve Hasar Bedeli'ni karşılayan bir sigortanın olup olmadığı ÜYE tarafından kontrol edilmelidir. YOYO tarafından alınan sigorta bedelleri iade edilmeyecektir. Hasar Güvencesi Paketi bir sigorta değildir ve sigorta kapsamı sağlamaz veya sigortanın kapsamını değiştirmez.
Bir ÜYE, isteğe bağlı Hasar Güvencesi Paketi satın alarak uygulanacak Hasar Bedeli'ni azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. ÜYE, bir Hasar Güvencesi Paketi satın alırsa, YOYO satın alınan Hasar Güvencesi Paketi'nin tutarına göre (tam veya kısmi) ÜYE'yi, uygulanacak Hasar Bedeli sorumluluğunun tümünden veya bir kısmından muaf tutacaktır. Hasar Güvencesi Paketi yalnızca satın alan ÜYE için geçerlidir. Hasar Güvencesi Paketi 'nin geçerliliği, belirli türden veya sınıftan YOYO araçlarıyla sınırlı olabilir. Üyelerin, bir YOYO aracını rezerve etmeden önce, kullanılan YOYO aracı için geçerli önceden satın alınmış bir Hasar Güvencesi Paketi olup olmadığını teyit etmeleri gereklidir. Hasar Güvence Paketleri sadece araç rezervasyonu oluşturduğu esnada ÜYE tarafından veya rezervasyon saati başlamadan önce çağrı merkezi aracılığı ile ek hizmet olarak satın alınabilir. Başlayan bir rezervasyona Hasar Güvence Paketi ilavesi söz konusu değildir. Satın alınan Hasar Güvencesi Paketi ÜYE tarafından sehven bile satın alınmış olsa iade edilmez. Lastik, cam, yanlış yakıt dolumu ve jant hasarları kullanıcı sorumluluğunda olup Hasar Güvencesi Paketi kapsamında değerlendirilmez. Bu hallerden kaynaklanan her türlü zarar ÜYE’nin sorumluluğundadır ve sadece YOYO’nun sunduğu ek hasar güvence paketi ile sigorta kapsamı altına alınabilir.
Hasar Güvence Paketi ücreti, satın alınan Hasar Güvence Paketi'nin süresine/türüne (yıllık, aylık veya rezervasyon başına), Hasar Bedeli indirim miktarına (tümü veya bir kısmı), Üyeliğin yapıldığı yere, araç marka ve modeline, ÜYE’nin sürücülük deneyimine ve benzer faktörlere göre değişiklik gösterir. Yıllık, aylık veya rezervasyon başına olan muafiyetlerde, ÜYE, Hasar Güvenlik Paketi satın alma anında belirtilen dönem ve tip ile sınırlıdır; sonrasında, yeniden bir Hasar Güvenlik Paketi satın alamaz. ÜYE Hasar Güvenlik Paketi'ni yenilemezse ve/veya iptal ederse daha önce almış olduğu Hasar Güvenlik Paketi devreye girmez. Rezervasyon başına satın alınan Hasar Güvenlik Paketleri, yalnızca satın alındığı rezervasyon ve rezervasyon süresi için geçerlidir ve hiçbir şekilde devredilemez. Rezervasyon uzatma işlemlerinde uzatma süresi içinde Hasar Güvenlik Paketi satın alınması ÜYE inisiyatif ve sorumluluğundadır. İlk rezervasyonunuzun sona ermesi takiben satın alınan Hasar Güvence Paketi de sona erer ve rezervasyon uzatma talebi esnasında, eş zamanlı olarak çağrı merkezi aracılığı ile yeni paket satın alıp, ödemesini yapmama halinde tüm Hasar Bedeli'nden ÜYE sorumlu olur. Rezervasyon uzatma işlemi ertesinde Hasar Güvence Paketi satın alınamaz.
Aşağıda belirtilen durumlarda Hasar Güvence Paketi satın almak suretiyle elde edilen Hasar Bedeli yükümlülüğünün azaltılması veya ortadan kaldırılması hakkı geçerli olmayacak ve daha önceden satın alınan Hasar Güvence Paketleri YOYO tarafından iptal edilebilecektir. Hasar Güvence Paketleri’nin YOYO tarafından iptal edileceği durumlar:
(1) ÜYE'nin, kendisi dışında bir kişinin veya kişilerin aracı kullanmasına izin vermesi, bir YOYO aracını izin verilen şekiller dışında kullanması, bilerek, isteyerek veya ihmal sonucu YOYO aracına ve üçüncü bir şahsın malına zarar vermesi gibi yollarla, YOYO aracını Sözleşme'yi ihlal eder mahiyette kullanması durumunda;
(2) ÜYE'nin Üyeliğinin YOYO tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesine neden olması ve/veya bir YOYO aracıyla kusurlu olarak araçta ve/veya üçüncü taraflarda hasara yol açan iki kaza yapması durumunda;
(3) ÜYE'nin tüm camları, kapıları ve bagaj kapağını kapatmaması ve kilitlememesi nedeniyle aracın çalınması, hasar görmesi veya tahrip edilmesi;
(4) ÜYE'nin bir kaza ve kayıptan sonra derhal YOYO'ya bilgi vermemesi veya
(5) Sözleşme'de yer alan herhangi başka bir ücreti ödememesi durumlarında.

8.SİGORTA HÜKÜMLERİ
8.1 ÜYE’nin sigorta hükümlerinden ve güvence bedellerinden yararlanabilmesi için, kazaya ilişkin kaza tespit tutanağı, alkol raporu, ehliyet, olay yeri fotoğrafı, varsa karşı araç sürücüsünün ehliyet, ruhsat, telefon, adres ve sigorta poliçesi gibi sigorta tarafından talep edilen tüm belge ve kayıtları eksiksiz olarak, kaza tarihinden itibaren 24 saat içerisinde YOYO’ya teslim etmesi zorunludur.
8.2 Usulüne uygun şekilde tutanağı düzenlenen ve tüm evrakları eksiksiz bir şekilde teslim edilen kaza/hasar durumunda, ÜYE her hasar için hasar bedeli ödeyecek olup, ÜYE tarafından karşılanacak olan bedel İlave bedeller Ekinde belirtilen tutarla sınırlıdır.
8.3 Polis ya da jandarmadan kaza raporu alınmaması veya kazanın herhangi bir nedenle sigorta kapsamına girmemesi halinde, ÜYE hasarın tamamından sorumlu olacak ve hasara ilişkin tüm bedel ÜYE’den tahsil edilecektir.
8.4 Aşağıdaki sayılanlardan birinin bile bulunmaması halinde anlaşmalı tutanak tutulamaz, bu hallerde kolluk kuvvetlerinden (Jandarma ve Polis) olayı tevsik edecek kaza tutanağı almak zorundadır.
 • Sürücü, belgesiz motorlu taşıt kullanıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu taşıt kullanıyorsa,
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • Kazaya karışan taşıttan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait veya kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelmiş ise,
 • Trafik kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 • Kazaya karışan taşıttan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa,
 • Çift taraflı kazalarda kaza yapan taraflar anlaşamamışsa,
 • Tek taraflı olarak kaza yapılması ile araçta ve/veya şahıslarda zarar meydana gelmesi halinde
 • Araçta meydana gelebilecek diğer hasar durumlarında, (örn: park halinde meydana gelen hasarlar)
8.5 Kolluk kuvvetlerinden alınacak raporlarda uygulanması gerekenler;
 • Taşıt yerinden oynatılmadan en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurularak, kaza tespit tutanağı ile birlikte alkol raporlarını almak,
 • Kazaya karışan diğer taşıt ile birlikte kendi taşıtının fotoğraflarını çekmek,
 • Olaya karışan diğer taşıt sürücülerinin adları, T.C. Kimlik Numaraları, adresleri, telefon numaraları, sürücü belge fotokopisi, Zorunlu Trafik Sigortalarını sağlayan şirketin adı ve poliçe numaralarını temin etmek.
 • Tanık, yolcu ve kazaya karışan diğer kişilerin adları, adresleri ve telefon numaraların almak,
 • Yukarıda belirtilen kaza ile ilgili evrakların en geç 24 saat içerisinde YOYO’ ya teslim etmek,
 • Ruhsatın kaybolması veya çalınması durumunda yenisinin çıkartılması için polis tutanağı alınması ve YOYO’ya elden teslim etmek,
Raporların yukarıda belirtilen şekilde temin ve teslim edilememesi halinde, hasar ve zarar sigorta tarafından karşılanamayacak olup, taşıt ile alakalı tüm zarar, ziyan, masraf ve 3. şahısların tazminat taleplerini ÜYE karşılamak zorundadır.

8.6 Sigorta Teminatı Harici Haller:
 1. Aşağıda yazılı durumlardan ÜYE sorumludur;
 • Kaza veya çalınma halinde durumu tevsik edecek raporların temin ve teslim edilememesinden,
 • Taşıtı kullanan kişinin ehliyetsiz olmasından,
 • Alkollü olması, uyuşturucu veya benzeri maddeler almış olarak taşıtı kullanmasından,
 • Döşeme ve diğer aksama zarar verilmesi, teslim edilen stepne, avadanlık ve aksesuarların (jant kapağı, ruhsat, plaka, yangın söndürücü vb.) kaybı ve kullanılmayacak hale gelmesi hallerinden,
 • Aracın anahtarının kaybı ve/veya kullanım kaynaklı araç anahtarının zarar görmesinden,
 • Park ve diğer benzeri alanlarda park görevlilerine otopark fişi veya belgesi alınmadan taşıtın teslim edilmesi neticesinde meydana gelebilecek her türlü hasarından veya çalınmasından ÜYE sorumludur.
Bu maddede sayılanların yanı sıra, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları A.6 Teminat Dışında Kalan haller maddesinde belirtilen ve/veya Genel Şartlar kapsamında ağır kusur olarak kabul edilen haller de ÜYE’nin sorumluluğundadır.
Emniyeti suiistimal yolu ile çalınan taşıt için ÜYE, Türkiye Reasürans Birliğinin yayınladığı Motorlu Kara Taşıtı Kasko Değer Listesinde yer alan tutarı YOYO’ya ödeyecektir. Bu tutarı YOYO’nun ilk yazılı talebinde ÜYE, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
Trafiğe kapalı alanda meydana gelebilecek kazalarda, alkol raporu alınması ve kaza tutanağı tutulması zorunludur. Bu gibi kazalarda, bağımsız eksper raporu esas alınacaktır.
8.7 Bu Sözleşme ‘deki yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla, sicilinde sorun görünmeyen her aktif YOYO Üyesinin kullandığı YOYO aracı kasko genel şartları çerçevesinde hasar yönetimi sistemiyle yönetilecektir.
8.8 Üyeler, YOYO araçlarını kullanırken üçüncü taraf mülkünde yol açabilecekleri herhangi bir hasar halinde zorunlu mali mesuliyet poliçesi limitleri dahilinde değerlendirilecektir. ÜYE, YOYO zorunlu mali mesuliyet poliçesi kapsamındaki teminatlar ve bu teminatların sağlanabilmesi için sigortanın tüm hükümlerine, koşullarına ve kapsam dışı durumlarına tabidir. Poliçe miktarını aşan durumlarda ÜYE sorumlu olacak olup, YOYO'dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
8.9 Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınmaksızın oluşan dikkatsizlik veya ihmal nedeniyle meydana gelen herhangi bir zarar kapsam dışıdır. Bu tür durumlarda ÜYE, tamir ve/veya parça değiştirme maliyeti ve buna bağlı tüm maliyetlerden tamamen sorumludur. Buna ilaveten, Parça değişimi dâhil olmak üzere bu tür tamir maliyetlerinden tamamen Üyeler sorumlu olacaktır.
8.10 Araç çalınırsa, ÜYE bu durum derhal yetkili mercilere ve YOYO Çağrı Merkezi’ne bildirilmeli, tutanak tutturmalı ve araç anahtarlarını derhal YOYO'ya iade edilmelidir. Bu durumda; Aracın Hırsızlık Teminatı, yukarıda açıklanan Hasar Bedeli'ne tabi olmak kaydıyla, kasko genel şartları çerçevesinde sigorta kapsamındadır YOYO tarafından karşılanır. Hırsızlık teminatının geçerli olabilmesi için aracın anahtarını üzerinde bırakmamak, kapıları kilitli tutmak, kartı 3.kişiye bizzat vermemek ve/veya eline geçmesine engel olmak gibi tüm emniyet tedbirlerinin alınmış olması gerekmektedir. Aksi koşullarda hırsızlığa ilişkin giderleri karşılamak ÜYE’ye aittir.
8.11 YOYO, kaza tutanaklarının, aracın çalınması halinde kolluk kuvvetlerince oluşturulacak hırsızlık tutanağının alınması ve eksiksiz olarak teslim edilmesi halinde oluşabilecek hasar veya kayıplardan veya herhangi bir üçüncü taraf hasar veya zararından Sigorta Poliçe Limitlerini aşan (bu sözleşmede düzenlenen yazılı sigorta limitleri) kısmından sorumlu değildir.
8.12 YOYO, bir YOYO aracının kullanımından doğan, ÜYE ve/veya üçüncü kişilerle ilgili herhangi bir yaralanma ve/veya ölümden, tedavi, hastane ve ilaç giderleri, maddi ve manevi tazminatlardan Sigorta poliçe limitlerini aşan kısmından sorumlu değildir. Doğmuş ve doğacak tüm zararlardan ÜYE sorumlu olmakla birlikte 6. Maddedeki sigorta maddesi hükümleri saklıdır.
8.13 Haksız fiil (ihmal dâhil), sözleşmenin ihlali, yanlış beyan veya diğer durumlarda YOYO Sözleşme kapsamında ÜYE'ye karşı aşağıdakiler için sorumlu tutulamaz:
a.(i) Rezervasyon, aracın mevcut olmaması, tedarik, bir YOYO aracının işletimi veya kullanımı veya (ii) ÜYE veya YOYO tarafından temin edilen araç aksesuarları (bagaj rafı, bisiklet rafı, bebek koltuğu ve benzerleri - ÜYE bu gibi aksesuarların güvenli bir şekilde kurulmasından sorumludur ve her kullanımdan önce bu gibi aksesuarların durumunu kontrol etmek zorundadır- ile ilgili olarak veya bunlardan kaynaklanan ÜYE'nin maruz kaldığı kayıp veya hasarlar,
b. ÜYE’nin maruz kaldığı kâr, gelir, itibar ve iş fırsatı kaybı veya beklenen tasarruf kaybı,
c. ÜYE’nin maruz kaldığı herhangi bir dolaylı hasar,
8.14 ÜYE’nin 3. Şahıslara ait araç/mallarına zarar verip olay yerini terk etmesi halinde, 3. Şahısların YOYO’dan talep edeceği her türlü maddi ve manevi zarardan ÜYE sorumludur. 3. şahıs Kazanç kaybı talepleri ÜYE’nin sorumluluğundadır.
8.15 ÜYE’nin kullandığı araca, 3. Şahısların zarar vermesi ve olay yerini terk etmesi halinde, ÜYE en yakın kolluk kuvvetlerine başvurarak tutanak tutmak ve bu tutanağı YOYO’ya ibraz etmekle yükümlüdür.

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE CAYMA HAKKI
9.1 Bu Sözleşme ÜYE'nin Üyelik başvurusunu tamamlaması, bu başvurunun YOYO tarafından kabul edilmesi ve uygulanan ücretler varsa bu ücretlerin ÜYE tarafından ödenmesiyle başlar. Üyelik başladıktan sonra 14 gün içerisinde iptali talep edilmedikçe, Üyelik bedeli iade edilmez.
9.2 ÜYE'nin kullanım planı aylık veya yıllık bir ücreti içeriyorsa, Üyelik ücreti ÜYE'nin Üyeliğinin onaylandığı andan itibaren beş gün içinde yansıtılacak ve yalnızca, Üyeliğinin onaylanmasını takip eden ilk on dört (14) gün içinde hiç rezervasyon oluşturmamış olması şartıyla iade edilecektir.
9.3 ÜYE’nin, Üyeliğinin yenilenmesini istememesi halinde, mobil uygulama üzerinden ya da çağrı merkezini arayarak üyeliğini sonlandırması gerekmektedir. Üyeliğin ÜYE tarafından iptal edilmesi durumunda aylık ücretler, başvuru ücretleri, sürücü kaydı/sigorta doğrulama ücretleri veya benzeri ücretler, aksi özellikle belirtilmediği ve mevcut durum gerektirmediği sürece iade edilmez.
9.4 YOYO, herhangi bir sebep göstermeksizin ÜYE'nin sözleşmesini askıya alma, kısıtlama, feshetme ve/veya iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda ÜYE, YOYO'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Fesih halinde Üyelik ücreti iade edilmez. Bu Sözleşme’den ve sözleşme faaliyetinden ötürü ÜYE kaynaklı olarak YOYO adına düzenlenmiş olan tüm idari yaptırımlar, adli yaptırımlar, para cezaları, hasar, 3. Kişilere verilen zarar vs. tüm giderler ÜYE’ye hizmet faturası olarak ayrıca fatura edilecektir. Sözleşme'nin herhangi bir şekilde fesih veya iptal edilmesi durumunda ÜYE, fesih öncesinde ve fesih esnasında oluşabilecek tüm ücret, bedel, ceza veya masraflardan sorumludur.
9.5 ÜYE’nin kiralama süresi içinde tahakkuk ettirilen tüm cezai ve idari yaptırımlardan, sözleşme feshinden sonra tebliğ edilmiş olsa dahi ÜYE sorumlu olacaktır.
9.6 Bu Sözleşme'nin feshiyle, ÜYEnin YOYO hizmetlerini ve araçlarını kullanım hakları derhal sona erer. ÜYE, YOYO aracını veya YOYO'nun ÜYE'nin kullanımına sunduğu herhangi diğer bir YOYO malını, YOYO Kart’larını derhal YOYO'ya iade etmeyi kabul eder. ÜYE Sözleşme'nin feshiyle birlikte tüm yasal ücretlerden, mahkeme giderlerinden ve Sözleşme hükümlerinin uygulanmasına ilişkin (yukarıda belirtilen malların kurtarılmasıyla ilgili maliyetler veya YOYO'ya borçlu olunan ve ödeme tarihi gelen tutarlar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm masraflardan sorumludur ve bunları ödemeyi kabul eder.
9.7 YOYO’nun Üyelik sözleşmesini herhangi bir nedenle feshetmesi, ÜYE'nin ödemelerini geciktirmesi, yapmaması ve/veya ÜYE aleyhine yasal takibe (ihtar gönderilmesi, icra takibi, dava açılması, savcılık şikâyeti vb.) geçilmesi halinde araca ilişkin YOYO’nun hiçbir bakım masrafı ile tazmin ve zarar sorumluluğu dâhil hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu kalmayacaktır. Bu kapsamda YOYO’nun herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, ödeme miktarının ve haksız kullanımda geçen süre için kullanım bedellerinin 2 katı tutarı ÜYE’den talep ve tahsil edilecektir.
9.8 Üyeliğin, YOYO tarafından feshi, iptali ve askıya alınması durumlarında aracın iadesi talep edilmesine rağmen ÜYE’nin aracı iade etmemesi halinde ÜYE, araçları yasal dayanağı bulunmadan kullanmaya devam etmiş olacağından, eylemin TCK uyarınca emniyeti suiistimal suçu başta olmak üzere başka suçları da teşkil ettiğini bildiğini kabul ve beyan eder. Üyelik sözleşmesinin feshine ve araçların iadesi talebine rağmen araç/araçların iade edilmemesi halinde, her araç için kullanıldığı gün kadar günlük kullanım bedelinin 2 katı tutarında araç iade etmeme tazminatı ek olarak uygulanacaktır.
9.9 ÜYE:
a. Bu Sözleşme kapsamında yer alan herhangi bir tutarı ödemezse,
b. Bu Sözleşmede veya Kurallarda belirtilen herhangi bir hüküm veya koşula uymazsa, aykırı davrandığı tespit edilirse,
c.YOYO aracı kullanırken, YOYO'nun takdirine bağlı olarak ÜYE, Üyeliğinin devamına engel teşkil edecek bir kazaya karışırsa,
d. Bu Sözleşmede sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla YOYO aracının herhangi bir uygunsuz kullanımı tespit edilirse, YOYO'nun takdirine göre sözleşmeye aykırılık teşkil eder ve Üyelik feshedilir.
9.10 ÜYE'nin borçlarını, genel olarak ödeme tarihleri geçse de ödemiyorsa, borçlarını ödemekten aciz hale düşerse, herhangi bir iflas yasası veya benzeri bir yasa uyarınca ÜYE'ye dilekçe (veya başka bir belge) tebliğ eder ve bu tebliğin yapıldığı tarihten itibaren onbeş(15) gün içinde durum çözüme kavuşturulamazsa, tasfiye, paraya dönüştürme, konkordato, mali yeniden yapılanma veya sermayesinin yeniden yapılandırılmasını önerirse, alacaklıların lehine devir veya ipotek işlemi başlatır veya bir alıcı, kayyum, yeddi emin ya da buna benzer bir temsilci ÜYE'nin mülkü veya işlerinin başına atanır ya da ÜYE'nin mülkü veya işlerinin zilyetliğini alırsa, YOYO ÜYE'ye veya Ek ÜYE'ye yapacağı bildirim ile İşbu Sözleşme'yi derhal feshedebilir. Bu halde fesih durumunda Üyelik ücreti veya diğer ücretler iade edilmez.
9.11 ÜYE, YOYO Üyeliğini iptal ettirmek istediği takdirde mobil uygulama üzerinden ve/veya 0(850) 360 96 96 numaralı müşteri hizmetleri hattını arayarak YOYO Üyeliğini iptal ettirebilir.  
10. DİĞER HÜKÜMLER
10.1 ÜYE, Üyelik ve bir YOYO ÜYE'si olmak için başvurmak suretiyle, tüm Ekleri ile birlikte bu Sözleşme'nin içeriğine ilişkin makul biçimde talep etmiş olabileceği tüm açıklamaları aldığını ve İşbu Sözleşme tahtındaki Üyelik taahhüt ve yükümlülüklerini dikkatlice gözden geçirdiğini, okuduğunu ve anladığını YOYO’ya beyan eder. ÜYE, ayrıca YOYO’nun Gizlilik Politikası’nı okuyup, anlayıp tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan eder ve ÜYE tarafından paylaşılan, ÜYE hakkında veya ÜYE'den toplanan her türlü bilginin, zaman zaman değiştirilebilen Gizlilik Politikası’na uygun olarak YOYO tarafından kullanılabileceğini onaylar ve kabul eder.
10.2 Bu Sözleşme'yle ÜYE’ye tanınan haklar başkasına tamamen ya da kısmen aktarılamaz veya devredilemez. İşbu Sözleşme'yi YOYO’nun yazılı izni olmadan devretmeye çalışmak geçersiz olup, herhangi bir yürürlüğü ve geçerliliği olamaz. Üyelik ile temin edilmiş olan araç kartları, Üyelik kartı vs. Üyeliğin sonra ermesi ile geçersiz, kullanılamaz hale gelecektir. Bu materyallerin de ÜYE tarafından iade edilmesi gerekir.
10.3 ÜYE'nin Sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmede temerrüde düşmesi veya hükümlerine uygun hareket etmemesine bağlı olarak YOYO’ya verilecek hakların uygulanmasında gecikme yaşanması veya uygulanmaması, YOYO’nun bu hak ve yetkilerine halel getirmeyeceği gibi, bu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına da gelmez. Aksi belirtilmedikçe, Sözleşmede sunulan tüm yasal yollar, kanun ve hakkaniyet çerçevesinde her iki taraf için de mevcut bulunan yasal yollara alternatif ve ilave yasal yollar olarak değerlendirilecektir.
10.4 Bu Sözleşme’nin herhangi bir şartı, hükmü, taahhüdü veya koşulu herhangi bir sebeple geçersiz veya uygulanamaz sayılırsa; hükümlerin kalan kısmı, Sözleşme geçersiz bölüm olmadan akdedilmiş gibi yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ayrıca, Taraflar geçersiz hükmün yerine, içerik ve ekonomik etki bakımından söz konusu hükme mümkün olduğunca yakın olan geçerli bir hükmün konulması konusunda mutabıktırlar.
10.5 Sözleşmenin imzalanmasından doğacak olan damga vergisi, resim, harç vs. YOYO tarafından ödenecektir.
10.6 Ekler İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturmakta olup, bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde ekler esas alınacaktır. Ekler YOYO’nun prosedürleri uyarınca herhangi bir onaya gerek olmaksızın revize edilebilecektir. ÜYE bu hususu peşinen kabul eder.
10.7 Taraflarca mutabık kalınan bu sözleşme, tüm maddeleri ile ÜYE tarafından kabul edilmiş olup sözleşmenin bir sureti ÜYE’ye ait e-posta adresine gönderilmiştir.
10.8 Bu Sözleşme’nin uygulanmasında çıkacak olan uyuşmazlıklarda T.C. kanunları uygulanacak olup, İstanbul Merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olarak belirlenmiştir.
10.11 Çerezler ve Diğer Yöntemler
ÜYE, sitede bulunduğu süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya benzer iz sürme verilerinin ÜYE’nin kullandığı browser (internet tarayıcı) aracılığıyla ÜYEnin bilgisayarına yerleştirilmesi veya farklı şekillerde bilgi toplanması söz konusu olabilir. Bu yöntemle istatistiki bazı bilgiler toplanır ve bunlar hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla kullanılır.
Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamıza mobil uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz.
10.12 Diğer Siteler
Sitede, ÜYE’ye gönderilecek e-postalarda veya reklamlarda yer alan linklerde ulaşılan sitelerin ve içeriklerinin doğruluğuna, erişilebilirliğine veya güvenilirliğine ilişkin YOYO’nun herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. ÜYE’nin linkler aracılığıyla erişeceği sitelerin içeriklerine ilişkin YOYO’nun sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE’nin erişeceği sitenin gizlilik politikası da farklı olabilir.
11. Sorumluluğun sınırlandırılması
Yoyo gerek web sitesi gerekse kullandığı yazılımlar, programlar, uygulamalar/aplikasyonlar, navigasyon/GPS sistemlerini titizlikle denetlemekte ve güvenlik tedbirleri almaktadır.  Ancak tüm tedbirlere rağmen Kullanıcı/ÜYE cihazlarında bulunabilecek, teknik aksaklıklar veya kötü niyetli müdahaleler ve benzeri durumlar sonucunda veri kayıpları, eksiklikler, kesintiler ve/veya zararlar meydana gelebilmektedir.  
Yoyo, verdiği hizmetler çerçevesinde Kullanıcı/ÜYE’nin web sitesi, yazılımlar, programlar, uygulamalar/aplikasyonlar, navigasyon/GPS sistemleri gibi her türlü araca erişim, kullanım, bilgi/belge/dosya yüklenmesi/indirilmesi gibi her türlü işlem neticesinde ve/veya sebebiyle sözleşmenin ihlali, haksız fiil, işlemin kesintiye uğraması, hata, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasından ve bunlar ya da bu mahiyette başka herhangi bir sebeple doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Aynı şekilde Yoyo bu işlemler esnasında herhangi bir kötü niyetli yazılım (virüs, spyware, malware, worm, cookie vb) veya kötü niyetli dış müdahale nedeniyle gerek Kullanıcı/ÜYE gerekse üçüncü kişilerde meydana gelecek zararlardan sorumlu değildir.
12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Yoyo, doğrudan ÜYE/Kullanıcı tarafından sağlanan (ve bu Üyelik ve Kullanım Koşullarında belirtilen diğer şekillerde elde ettiği) kişisel verilerinizi Taşıt/Araç Kiralama hizmeti çerçevesinde ve amacı ile bağlı olarak yükümlülüklerinin ifası, kişinin tespiti, araç filosunun korunması amacıyla meşru menfaatleri çerçevesinde kullanmaktadır.
Ayrıca Yoyo kişisel verilerinizi size mobilite hizmetleri sunmak, özel teklifler ve müşteri sadakat programları gibi pazarlama amaçları için toplar, işler ve saklar.
ÜYE; resmi makamlarca talep edilmesi durumunda ya da duruma göre KVKK 5 ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki gerekçelerle gerekli olması halinde YOYO’nun sisteminde yer alan tüm kişisel bilgilerinin 3. Kişiler ile paylaşılmasına peşinen muvafakat eder. Bu hususa ilişkin olarak YOYO’dan herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. Bu husus gizlilik ve özel hayatın dokunulmazlığı hükümlerini ihlal olarak değerlendirilmeyecektir. 
Ayrıntılar için Kişisel Veri Koruma Politikamıza mobil uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz.  
Kişisel Verileriniz ile ilgili her zaman bilgi alma, düzeltme talep etme ve (veri sorumlusunun muhafaza hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile) verilerin silinmesini talep etme hakkınız mevcuttur.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’ne buradan ulaşabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızI kullanmak istemeniz halinde aşağıda belirtilen adrese Maslak Mah. Sümer Sok. MOB Blok No:4/7 Sarıyer/İSTANBUL yazılı olarak veya merhaba@driveyoyo.com mail atarak taleplerinizi iletebilirsiniz.

İLAVE BEDELLER EKİ
ÜYE, YOYO’ya ÜYE olmakla, özellikle işbu Ek’te belirtilenler dâhil olup onlarla sınırlı olmamak üzere, YOYO’ya Sözleşme’de belirtilen masrafları, bedelleri ve ücretleri ödemeyi kabul eder. Taraflar, ÜYE’nin burada açıklanan eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmesi halinde, bu bedellerin, YOYO’nun yapması muhtemel masrafları ile tutarlı olduğunu kabul ederler. İşbu Ek’te kullanılan, büyük harfle başlayan kavramlar Sözleşme’de bu kavramlara atfedilen anlamlarda olacaktır.
1. Aracın geç iadesi (aracın kullanımı için saatlik ücretlere ek olarak):
Gecikilen her 1 saat için, kiralanan aracın saatlik kira bedelinin 2 katı ücret tahsil edilir. Geç kalınan her saat için mesafe ücreti de ayrıca tahsil edilir.  Tahsil edilen tutarlar bir sonraki rezervasyon sahibi ÜYE’nin, rezervasyon saatinde ilgili aracın yerinde olmamasından kaynaklı yaşamış olduğu olumsuz durumun farklı bir araç sağlayarak bertaraf etmektedir. Kiraladığı aracı zamanında iade etmek veya etmediği durumlarda oluşacak sonuçları takip etmek, YOYO’ ya bilgi vermek, ÜYE’nin sorumluluğundadır. YOYO cezai uygulamalar ile karşı karşıya kalmanızı istemez. Rezervasyon bitiş saatinde aracı teslim edemeyeceğinizi ön görüyorsanız en az 60 dakika öncesinde müşteri hizmetleri ekibimiz ile temasa geçmenizi öneririz.
2.Aracın yakıt deposunun çeyreğinden azı dolu halde iadesi:
Bir YOYO aracı, yakıt deposunun çeyreğinden azı dolu (1/4) halde iade edildiği takdirde 500TL ceza bedeli tahsil edilir. Bir sonraki rezervasyon sahibi ÜYE’ nin anlaşmalı yakıt istasyonuna kadar gidemeyecek kadar acil bir durumu veya yeterli yakıtı olmayabilir.
3. Aracın kirli halde iade edilmesi:
Bir YOYO aracının içi kirli (yiyecek/içecek atıkları vb.) halde iade edildiği taktirde 500 TL ceza bedeli tahsil edilir. Aracın bir sonraki rezervasyon sahibi ÜYE ‘ye teslim edilemeyecek durumda olduğunun tespit edilmesi halinde ise detaylı iç temizlik bedeli ve aracın temiz olarak aynı lokasyona dönene kadar geçen süredeki kiralama bedeli ile birlikte ilgili ÜYE’den tahsil edilir.
4.Aracın alındığı lokasyondan farklı bir lokasyona/yere bırakılması:
Bir YOYO aracının rezervasyon bitiminde alındığı lokasyondan farklı bir yere bırakılması durumunda 2500 TL ceza bedeli kesilir. Aynı şekilde aracın rezervasyon bitiminde sınırlı saatlerde hizmet veren park alanlarına bırakılması durumunda 2500 TL ceza bedeli tahsil edilir. Aracın aynı lokasyona dönene kadar geçen süredeki kiralama ve mesafe bedeli de ilgili ÜYE’ den tahsil edilir
5.Araçta sigara içilmesi:
Bir YOYO aracında sigara içilmesi durumunda (camlar açık dahi olsa) 1000 TL ceza bedeli kesilir.
6.Evcil hayvanların kutusuz taşınması:
Bir YOYO aracında özel kilitli kutusunda olmadan evcil hayvan taşınması durumunda 1000TL ceza bedeli kesilir. Aracın bir sonraki rezervasyon sahibi ÜYE ‘ye teslim edilemeyecek durumda olduğunun tespit edilmesi halinde ise detaylı iç temizlik bedeli aracın işten kalma bedeli ile birlikte ilgili ÜYE’den tahsil edilir.
7.YOYO anahtarının kaybolması veya çalınması:
Bir YOYO aracının anahtarı kaybolur, çalınır veya iade edilmezse, ÜYE’den anahtar masrafına ek olarak 2500 TL ceza bedeli ve aracın işten kalma bedeli tahsil edilir.
8.HGS/ Köprü Geçişleri:
HGS geçiş sistemleri ve bunlara ilişkin tüm idari ve cezai ödemeler, ilgili tutarın yüzde ellisi (%50 si) kadar ek hizmet bedeli ile birlikte tahsil edilir. Köprü ve yol ücretlerinin tahsilatı dönemsel periyodlarda toplu olarak ayrı yapılır.
9.Trafik ve Park Cezası:
ÜYE’nin kullanımında iken düzenlenip de YOYO’ya tebliğ olan trafik cezaları, park cezaları vs. tüm cezalar YOYO tarafından ödenip, ÜYE’ye fatura edilir. Bu işleme ilişkin olarak da ÜYE’den ilgili tutarın yüzde ellisi (%50 si) kadar ek hizmet bedeli ile birlikte tahsil edilir.
10.Hasar Bedeli:
Bir kaza durumunda, eğer bir Hasar Güvence Paketi satın alınmamış ise, ÜYE’ Hasarın aracın segmentine göre 3000 TL -5000 TL’sine kadar olan tutarından sorumlu olacaktır. YOYO’nun sorumluluğu poliçe tutarları dahilinde sigorta uygunluk şartları kapsamında geçerli olacaktır. Hasar bedeli YOYO’nun takdiriyle değişikliğe tabidir. Sözleşmenin 5 maddesinde öngörüldüğü üzere, bir ÜYEnin, geçerli Hasar bedelini aşanlar dâhil olmak üzere, ÜYEnin Sözleşmenin şartlarına uymamasından doğan ilgili tüm zararlar ve masraflardan sorumlu olabileceğini unutmayınız.
11. Farklı Kişilere Araç Kullandırma:
YOYO araçlarının rezervasyon sahibi (ÜYE) dışında herhangi bir kişi veya kişilere kullandırılması durumunda ÜYE’den 5.000 TL ceza bedeli tahsil edilir.
12.Diğer Ceza Bedelleri:
Aşağıdaki YOYO kurallarının ihlalinden dolayı Üyelerden ihlal başına 500TL tutarında bir ceza bedeli tahsil edilir.
-Aracın farlarını söndürmeyip akünün azalması/bitmesine sebebiyet vermek
-Rezervasyon bitişinde elektrikli bir aracın fişini takmamak
-Aracın onarılmasını veya temizlenmesini (içeriden veya dışarıdan) gerektiren bir hasar görmesine neden olmak
-Araçla alakalı bir hırsızlığı, vandalizmi ya da hasarı YOYO’ya hemen bildirmeme vs. gibi, YOYO’yu veya diğer Üyeleri sıkıntıya sokan herhangi bir kusur veya ihmal için ÜYE’ye yukarda belirtilen ceza bedeli kesilecektir.
-YOYO kartın rezervasyon sürecinde ÜYE’nin yanında bulunmamasından kaynaklı yaşananlar teknik sorunlar (aracın blokaj durumunda kalması vb.)
Yukarıda belirtilen cezaların uygulanmasında aynı YOYO aracını kullanacak olan bir sonraki ÜYEnin bildirimleri esas alınır. Bu nedenle, Üyelerin Araç Kullanım Kuralları’nın 4.2. maddesinde yer aldığı gibi aracı kullanmaya başlamadan önce; aracın içi ve dışını dikkatlice kontrol ederek; tespit ettikleri hasar ve/veya diğer problemleri derhal merhaba@driveyoyo.com adresine mail göndermeleri ya da YOYO Çağrı Merkezi’ne 0 (850) 360-9696 bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde araçta rezervasyon dönemi veya öncesinde oluşmuş olan tüm hasar masrafları ve diğer problemlerin yol açtığı masraflardan ÜYE sorumlu olacaktır. Bir ÜYEnin bir veya birden fazla ceza alması durumunda, YOYO Üyeliği askıya alınabilir, iptal edilebilir veya feshedilebilir.

Okudum, anladım, ONAYLIYORUM. Sözleşmenin bir nüshasını e-posta yolu ile teslim aldım.


Yoyo Bilgi Teknolojileri ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi
Maslak Mah. Sümer Sok. MOB Blok No:4/7 Sarıyer/İSTANBUL
Mersis No: 0982041410400014